Прегледај објекте (45 укупно)

15, deo.pdf
Чланак у часопису = Article du journal

Европско одевање у Србији у другој половини XIX века = Costume Européen en Serbie dans la seconde moitié du XIXe siècle
Текст у зборнику радова = Actes de la conférence

1, deo.pdf
Чланак у часопису = A magazine article

Zbornik Knjiga od 9 do 44 strane.pdf
Чланак у часопису = A magazine article

14, deo.pdf
Чланак у часопису = Article du јournal

Clanak ZLUMS.pdf
Чланак у часопису = Article du journal

Filanterije_komprimovan.pdf
Каталог изложбе = Exhibition Catalog

Istorija primenjene umetnosti kod Srba - Tkanine.pdf
Прилог = Contribution

19-20, deo.pdf
Чланак у часопису = Article du journal

Umetnicki vez u srbiji.pdf
Kаталог изложбе = Catalogue de l'exposition
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2