Прегледај објекте (45 укупно)

9 koptske tkanine.pdf
Каталог изложбе = Catalogue de l'exposition

1, deo.pdf
Чланак у часопису = A magazine article

2, deo.pdf
Чланак у часопису = A magazine article

6-7, deo.pdf
Чланак у часопису = Article de journal

8, deo.pdf
Чланак у часопису = A magazine article

9-10, deo.pdf
Чланак у часопису = A magazine article

12, deo.pdf
Чланак у часопису = Аrticle de journal

13, deo.pdf
Чланак у часопису = Article du Journal

15, deo.pdf
Чланак у часопису = Article du journal

19-20, deo.pdf
Чланак у часопису = Article du journal
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2