Прегледај изложбе (1 укупно)

Добрила Стојановић : четири деценије стручног и научног рада у области текстила и моде

img01.tif

Виртуелна изложба Добрила Стојановић: четири деценије стручног и научног рада у области текстила и моде у оквиру дигиталне библиотеке Музеја примењене уметности, део је пратећег програма студијске изложбе више кустоскиње Драгиње Маскарели Мода у модерној Србији. Концепција ове изложбе заснована је на идеји да се кроз каталоге и текстове објављене у периодици сагледа активност Одсека за текстил и костим, у периоду од његовог оснивања до 1988. године, као и да се стручњацима и заинтересованој публици омогући отворен приступ резултатима богате кустоске каријере Добриле Стојановић.

Делатност Одсека за текстил и костим у прве три деценије постојања Музеја примењене уметности начинила је искорак у области проучавања моде, а успешан пионирски рад Добриле Стојановић био је нов и ван локалних оквира.

Изложба Мода у модерној Србији, из данас много богатије Збирке за текстил и костим, на најбољи начин показује континуитет рада, озбиљности и посвећености, који је овај одсек красио од оснивања Музеја. Виртуелна изложба посвећена Добрили Стојановић отвaра могућност сагледавања резултата рада Одсека за текстил и костим и актуелности поједних тема у периоду од скоро четири деценије. Више значајних феномена које је проучавала Добрила Стојановић моћи ће да се посматрају с одговарајуће временске дистанце и поставе у нове контексте.