Добрила Стојановић : четири деценије стручног и научног рада у области текстила и моде = Dobrila Stojanović: Four Decades of Professional and Scientific Work in the Field of Textile and Fashion

Dublin Core

Наслов

Добрила Стојановић : четири деценије стручног и научног рада у области текстила и моде = Dobrila Stojanović: Four Decades of Professional and Scientific Work in the Field of Textile and Fashion

Предметна одредница

Текстил и мода = Textile and Fashion

Опис

Објављени радови = Published Papers

Аутор

Андријана Ристић = Andrijana Ristić

Извор

Библиотека Музеја примењене уметности = Library of the Museum of Applied Art
Збирка текстила и костима = The Collection of Textile and Costume
Галерија Матице српске = The Gallery of Matica Srpska
Музеј српске православне цркве = Serbian Orthodox Church Museum
Народна библиотека Србије = National Library of Serbia

Датум

Новембар 2019 = November 2019

Формат

pdf

Врста извора

TEXT, IMAGE

Collection Items

Umetnost u industriji = Art in Industry
Katalog izložbe = Exhibition catalogue

Оријентални теписи и ћилими = Oriental Rugs and Carpets
Каталог изложбе = Exhibition catalogue

Коптске тканине = Les tissus coptes
Каталог изложбе = Catalogue de l'exposition
View all 33 items