Рукописи = Manuscripts

Dublin Core

Наслов

Рукописи = Manuscripts

Предметна одредница

Илуминирани рукописи, стара и ретка књига = Illuminated Manuscripts, Old and Rare Book

Опис

Каталози збирки = Catalogs of Museum Collections

Аутор

Андријана Ристић = Andrijana Ristić

Извор

Библиотека МПУ = Library of the MAA

Издавач

Музеј примењене уметности = Museum of Applied Art

Друга одговорна лица

Библиотека МПУ = Library of the MAA
Збирка фотографије, примењене графике и уметничке опреме књиге = The Collection of Photography and Print Room

Објекат у вези

Збирка фотографије, примењене графике и уметничке опреме књиге = The Collection of Photography and Print Room

Формат

pdf

Језик

Српски = Serbian
Енглески = English
Резимеи на енглеском, немачком и француском = Summaries in English, German, and French

Врста извора

TEXT, IMAGE

Област

XV-XIX век = XV to XIX Century

Collection Items

View item