Зборник = Journal

Dublin Core

Наслов

Зборник = Journal

Предметна одредница

Примењена уметност = Applied Art

Опис

Стара серија Зборника: 1955-1987 = Journal Old Series : 1955-1987

Аутор

Андријана Ристић = Andrijana Ristić
Марина Ракић = Marina Rakić

Извор

Библиотека МПУ = Library of the MAA

Издавач

Музеј примењене уметности = Museum of Applied Art

Формат

pdf

Језик

Српски, резимеи на страним језицима = Serbian, summaries in foreign languages

Врста извора

TEXT, IMAGE

Област

Од антике до XX века = From Antiquity to the 20th Century

Collection Items

Зборник = Journal
Стара серија Зборника : 1955-1987 = Journal Old Series : 1955-1987
View item