Прегледај колекције (8 укупно)

Зборник = Journal

1.pdf

Стара серија Зборника: 1955-1987 = Journal Old Series : 1955-1987

Метал и накит = Metal and Jewellery

MPU_Almanah nakita_LR.pdf

Каталози изложби = Exhibition Catalogues

Друга одговорна лица: Музеј примењене уметности = Museum of Applied Art
Матица српска = Matica Srpska
Victoria and Albert Museum

Фотографија = Photography

Магистарске и докторске тезе; каталози збирки = MA and PhD Thesis; Catalogs of Museum Collections

Друга одговорна лица: Библиотека МПУ = Library of the MAA
Збирка фотографије, примењене графике и уметничке опреме књиге = The Collection of Photography and Print Room

Сакрална уметност = Religious Art

Krstovi - a.pdf

Каталози изложби = Exhibition Catalogs

Друга одговорна лица: Библиотека МПУ = Library of the MAA
Збирка метала и накита = The Collection of Metal and Jewellery

Рукописи = Manuscripts

islamski rukopisi_katalog.pdf

Каталози збирки = Catalogs of Museum Collections

Друга одговорна лица: Библиотека МПУ = Library of the MAA
Збирка фотографије, примењене графике и уметничке опреме књиге = The Collection of Photography and Print Room

Одевање и мода = Clothing and Fashion

maa_fashion_in_bg.pdf

Каталози изложби = Exhibition Catalogs

Друга одговорна лица: Библиотека МПУ = Library of the MAA
Збирка текстила и костима = The Collection of Textile and Costume
Збирка савремене примењене уметности и дизајна = The Collection of Contemporary Applied Art and Design

Графички дизајн = Graphic Design

Slobodan Masic.pdf

Каталози Салона савремене примењене уметности = Catalogs of the Contemporary Applied Art Salon

Друга одговорна лица: Библиотека МПУ = Library of the MAA
Збирка савремене примењене уметности и дизајна = The Collection of Contemporary Applied Art and Design

Добрила Стојановић : четири деценије стручног и научног рада у области текстила и моде = Dobrila Stojanović: Four Decades of Professional and Scientific Work in the Field of Textile and Fashion

8 Gradska nosnja.pdf